Bolesti

Pročitajte sve što Vas interesuje o teškim bolestima, kao i dijagnoze i načine legečenja od istih.

Prikaži:
« Prethodna | 1 ... | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 14 |  Sledeća »

Bolesti koje počinju slovom C | Postavljeno: 14.07.2008
Ocena: 2.27 | Komentari: 0

Coccidioides immitis

coccidioides-immitis

Coccidioides immitis spada u bifazne gljive, što znači da ima sposobnost da prelazi iz saprofitne u parazitnu fazu. Adaptira se na organizam domaćina tako što koristi tkiva domaćina za ishranu i razmnožavanje. Na temperaturi od 25°C se vide septirane hife i artrokonidije. Na 37°C se vide okrugle spore debelih zidova.
 

Bolesti koje počinju slovom C | Postavljeno: 14.07.2008
Ocena: 2.76 | Komentari: 0

Cryptococcus species

cryptococcus-species

Cryptococcus species spada u kvasnice i obuhvata dosta saprofitnih vrsta koje izazivaju oportunističke infekcije kod imuniodeficijentnih pacijenata. Predstavnik je Cryptococcus neoformans. Formira karakteristične blastospore veličine 5-10μm. To je intracelularni parazit koji se razmnožava u makrofagima.
 

Bolesti koje počinju slovom C | Postavljeno: 10.07.2008
Ocena: 3.08 | Komentari: 0

Cysticercus cellulosae

cysticercus-cellulosae

Cysticercus cellulosae predstavlja vezikule, larve pantljičare Taenia solium. Larve se razvijaju u crevima, migriraju kroz tkiva i stvaraju ciste u različitim organima, gde prelaze u zrele jedinke koje mogu biti dugačke i po nekoliko metara. Ako se larve zadrže u mozgu nastaje cerebralna cisticerkoza. 

Bolesti koje počinju slovom C | Postavljeno: 10.07.2008
Ocena: 2.5 | Komentari: 0

Cryptosporidium

cryptosporidium

Cryptosporidium je protozoalni parazit. Protozoe su jednoćelijski mikroorganizmi koji imaju sve karakteristike ćelija eukariota. Okruglog je ili ovalnog oblika sa ekscentričnim jedrom i blefaroplastom. Može se naći u tlu, hrani , vodi.
 

Bolesti koje počinju slovom C | Postavljeno: 21.06.2008
Ocena: 3.08 | Komentari: 43

Coxsackie virus (Koksaki virus)

coxsackie-virus-koksaki-virus

Coxsackie virusi spadaju u familiju virusa Picornaviridae, a u rod Enterovirusa. Ovi virusi spadaju u RNK viruse što znači da u genomu imaju jednolančanu, linearnu RNK, najmanji su (20-30μm). Postoje Coxsackie A (23 serotipova) i B (6 serotipova) virusi. 

Prikaži:
« Prethodna | 1 ... | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 14 |  Sledeća »