Bolesti

Pročitajte sve što Vas interesuje o teškim bolestima, kao i dijagnoze i načine legečenja od istih.

Prikaži:
« Prethodna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 14 |  Sledeća »

Bolesti koje počinju slovom C | Postavljeno: 04.12.2008
Ocena: 2.63 | Komentari: 0

Corrosiones (korozije)

corrosiones-korozije

Corrosiones (korozije) su oštećenja koja na koži izazivaju kiseline i baze, a najčešće su posledica nezgoda pri radu, obično u industriji i laboratorijama.

 

Bolesti koje počinju slovom C | Postavljeno: 04.12.2008
Ocena: 3.44 | Komentari: 8

Clavus (Kurje oko)

clavus-kurje-oko

Klavus (clavus, kurje oko) je cirkumskriptno, hiperkeratotično, konusno zadebljanje kože, čiji je tvrdi vrh u obliku trna okrenut prema dermisu.
 

Bolesti koje počinju slovom C | Postavljeno: 14.11.2008
Ocena: 2.53 | Komentari: 0

Cornu cutaneum

cornu-cutaneum

Cornu cutaneum (kožni rog) je klinička manifestacija koja se karakteriše proliferacijom keratina, koja po obliku i konzistenciji odgovara životinjskom rogu. Smatra se varijantom aktinične keratoze.
 

Bolesti koje počinju slovom C | Postavljeno: 12.11.2008
Ocena: 2.68 | Komentari: 0

Cylindroma

cylindroma

Cylindroma (turban tumor, spieglerov tumor) je solitaran ili češće multipli tumor kod koga se ćelije diferentuju u smeru apokrinih struktura. 

Bolesti koje počinju slovom C | Postavljeno: 12.10.2008
Ocena: 2.48 | Komentari: 0

Creutzfeldt - Jakob ova bolest

creutzfeldt-jakob-ova-bolest

Creutzfeldt - Jakobova bolest spada u spongioformne encefalopatije. Ovo je veoma teško oboljenje koje uvek završava letalno, a javlja se najčešće kod starijih ljudi (preko 60 godina).
 

Prikaži:
« Prethodna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 14 |  Sledeća »