Bolesti

Pročitajte sve što Vas interesuje o teškim bolestima, kao i dijagnoze i načine legečenja od istih.

Prikaži:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 37 |  Sledeća »

Bolesti koje počinju slovom A | Postavljeno: 30.04.2017
Ocena: 5 | Komentari: 0

Anemija

anemija

Anemije su bolesti kod kojih se eritrociti, crvena krvna zrnca, hemoglobin i hematokrit javljaju u osetno manjoj masi, odnosno, vrednosti ovih parametra krvne slike su ispod normalnih, referentnih vrednosti. 

Anemija je   jedan od najučestalijih zdravstvenih problema, kako kod dece, tako i  kod odraslih. Teško se otkriva, jer su rani simptomi  veoma blagi, i zbog toga se lako zamenjuje tegobama koje se viđaju  u drugim bolestima ili nakon korišćenja određenih lekova. 

 

Bolesti koje počinju slovom A | Postavljeno: 21.12.2016
Ocena: 1.33 | Komentari: 0

Autizam kod dece

autizam-kod-dece

Autizam je neurorazvojni poremećaj. Kada dete ima poteškoće u socijalnom funkcionisanju i interakciji sa drugim ljudima, nerazvijanje govora i komunikacije, kao i neobična ponašanja uz ograničena interesovanja za uobičajene vršnjačke aktivnosti, onda možemo posumnjati da se radi o autizmu. Simptomi i znaci poremećaja mogu biti ispoljenji u različitom stepenu i obliku kod različite dece, a postoje različiti uzroci poremećaja, te govorimo o poremećaju autističnog spektra.
 

Bolesti koje počinju slovom A | Postavljeno: 11.08.2012
Ocena: 3.08 | Komentari: 1

Alergija na hladnu vodu

alergija-na-hladnu-vodu

Alergija na hladnoću spada u najčešće alergije. Izazvana je delovanjem hladnih predmeta, vode ili vetra. Tipična je pojava na mestima koja su najviše izložena hladnoći - lice, ruke, noge.  

Bolesti koje počinju slovom A | Postavljeno: 03.01.2010
Ocena: 3.04 | Komentari: 9

Alchajmerova bolest najčešći oblik demencije

alchajmerova-bolest-najčešći-oblik-demencije

Alchajmerova demencija, kao najčešći oblik demencije, jeste oboljenje mozga koje vodi ka sporom gubitku mentalnih funkcija. Oboleli bivaju sve manje u stanju da se sete, da nauče nešto novo, da donose odluke ili da sprovode druge složene misaone procese. U fazi napretka bolesti ne mogu se više brinuti o sebi i drugima. 

Bolesti koje počinju slovom A | Postavljeno: 08.07.2009
Ocena: 2.57 | Komentari: 2

Alkaptonurija

alkaptonurija

Alkaptonurija ili homogentizinska acidurija je redak kongenitalni defekt u pretvaranju homogentizinske kiseline u acetosirćetnu kiselinu, pa se mokraćom izlučuju velike količine homogentizinske kiseline. 

Prikaži:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 37 |  Sledeća »