Bolesti

Pročitajte sve što Vas interesuje o teškim bolestima, kao i dijagnoze i načine legečenja od istih.

Prikaži:
« Prethodna | 1 ... | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

Bolesti koje počinju slovom A | Postavljeno: 13.12.2006
Ocena: 2.6 | Komentari: 0

Akutna mijelocitna leukemija

akutna-mijelocitna-leukemija

Akutne leukemije su maligne bolesti krvi koje se karakterišu nenormalnim razmnožavanjem neke od ćelija limfoidne ili mijeloidne loze, povećanjem broja belih krvnih zrnaca u perifernoj krvi i povećanjem mase leukocita u organizmu. Akutna mijelocitna leukemija jedna je od češćih akutnih leukemija u odrasloj dobi, a incidenca joj se povećava s godinama. 

Bolesti koje počinju slovom A | Postavljeno: 13.12.2006
Ocena: 2.97 | Komentari: 2

Akutna limfocitna leukemija

akutna-limfocitna-leukemija

Akutna limfocitna leukemija je bolest koja se karakteriše prisustvom nezrelih i abnormalnih limfocita u krvi ili koštanoj srži. Mnogi je karakterišu i kao malignu bolest krvi.  

Prikaži:
« Prethodna | 1 ... | 33 | 34 | 35 | 36 | 37