Bolesti

Pročitajte sve što Vas interesuje o teškim bolestima, kao i dijagnoze i načine legečenja od istih.

Prikaži:
« Prethodna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 37 |  Sledeća »

Bolesti koje počinju slovom A | Postavljeno: 08.07.2009
Ocena: 2.57 | Komentari: 2

Alkaptonurija

alkaptonurija

Alkaptonurija ili homogentizinska acidurija je redak kongenitalni defekt u pretvaranju homogentizinske kiseline u acetosirćetnu kiselinu, pa se mokraćom izlučuju velike količine homogentizinske kiseline. 

Bolesti koje počinju slovom A | Postavljeno: 08.07.2009
Ocena: 2.89 | Komentari: 1

Alergija na kravlje mleko

alergija-na-kravlje-mleko

Kravlje mleko sadrži veći broj proteina, a najvažniji su laktoglobulini, laktalbumin, kazein i kravlji albumin. Alergija na kravlje mleko javlja se u oko 2,5% dojenčadi i kod dece do druge godine života pa je to najčešća alergijska reakcija kod dece te dobi. 

Bolesti koje počinju slovom A | Postavljeno: 08.07.2009
Ocena: 2.75 | Komentari: 0

Abeta - Lipoproteinemija

abeta-lipoproteinemija

Abeta - lipoproteinemija posledica je nedostatka sinteze beta – apoproteina, koji je izgleda osnova za nastajanje prebeta- i beta-lipoproteina i hilomikrona. Svi ovi lipoproteini su odsutni u plazmi a količina alfa-lipoproteina je smanjena. Anomalija se nasleđuje autosomno recesivno. 

Bolesti koje počinju slovom A | Postavljeno: 15.06.2009
Ocena: 2.42 | Komentari: 0

Amebni Apsces jetre

amebni-apsces-jetre

Amebni proces je retka vancrevna komplikacija amebne infekcije debelog creva koja nastaje prodorom ameba u venske ogranke sistema vene porte, a preko njih u jetru. U 90% slučajeva je lokalizovan u desnom lobusu jetre. 

Bolesti koje počinju slovom A | Postavljeno: 15.06.2009
Ocena: 2.29 | Komentari: 0

Alkoholni hepatitis

alkoholni-hepatitis

Alkoholni hepatitis je toksično zapaljenjsko oboljenje jetre koje se može ispoljiti u akutnom i hroničnom kliničkom obliku. 

Prikaži:
« Prethodna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 37 |  Sledeća »