Bolesti

Pročitajte sve što Vas interesuje o teškim bolestima, kao i dijagnoze i načine legečenja od istih.

Prikaži:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 37 |  Sledeća »

Bolesti koje počinju slovom A | Postavljeno: 30.04.2017
Ocena: 5 | Komentari: 0

Anemija

anemija

Anemije su bolesti kod kojih se eritrociti, crvena krvna zrnca, hemoglobin i hematokrit javljaju u osetno manjoj masi, odnosno, vrednosti ovih parametra krvne slike su ispod normalnih, referentnih vrednosti. 

Anemija je   jedan od najučestalijih zdravstvenih problema, kako kod dece, tako i  kod odraslih. Teško se otkriva, jer su rani simptomi  veoma blagi, i zbog toga se lako zamenjuje tegobama koje se viđaju  u drugim bolestima ili nakon korišćenja određenih lekova. 

 

Bolesti koje počinju slovom A | Postavljeno: 21.12.2016
Ocena: 1.33 | Komentari: 0

Autizam kod dece

autizam-kod-dece

Autizam je neurorazvojni poremećaj. Kada dete ima poteškoće u socijalnom funkcionisanju i interakciji sa drugim ljudima, nerazvijanje govora i komunikacije, kao i neobična ponašanja uz ograničena interesovanja za uobičajene vršnjačke aktivnosti, onda možemo posumnjati da se radi o autizmu. Simptomi i znaci poremećaja mogu biti ispoljenji u različitom stepenu i obliku kod različite dece, a postoje različiti uzroci poremećaja, te govorimo o poremećaju autističnog spektra.
 

Bolesti koje počinju slovom A | Postavljeno: 11.08.2012
Ocena: 3.08 | Komentari: 1

Alergija na hladnu vodu

alergija-na-hladnu-vodu

Alergija na hladnoću spada u najčešće alergije. Izazvana je delovanjem hladnih predmeta, vode ili vetra. Tipična je pojava na mestima koja su najviše izložena hladnoći - lice, ruke, noge.  

Bolesti koje počinju slovom A | Postavljeno: 19.06.2012
Ocena: 3.11 | Komentari: 0

Alergija na sunce

alergija-na-sunce

Sa prvim izlaganjem Suncu na našoj koži često se pojavljuju alergijske reakcije. Važno je da znate da se takva reakcija, koja se naziva alergija na sunce, razlikuje od drugih stanja i promena koje se posle sunčanja javljaju na koži.
 

Bolesti koje počinju slovom A | Postavljeno: 03.01.2010
Ocena: 3.04 | Komentari: 9

Alchajmerova bolest najčešći oblik demencije

alchajmerova-bolest-najčešći-oblik-demencije

Alchajmerova demencija, kao najčešći oblik demencije, jeste oboljenje mozga koje vodi ka sporom gubitku mentalnih funkcija. Oboleli bivaju sve manje u stanju da se sete, da nauče nešto novo, da donose odluke ili da sprovode druge složene misaone procese. U fazi napretka bolesti ne mogu se više brinuti o sebi i drugima. 

Prikaži:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 37 |  Sledeća »