Bolesti bubrega i mokraćnog sistema (Nefrologija)

Bolesti, upale i ostali zdravstveni problemi iz oblasti Nefrologije. Bolesti bubrega i mokraćnih sistema.

Prikaži:
« Prethodna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 10 |  Sledeća »

Bolesti bubrega i mokraćnog sistema (Nefrologija) | Postavljeno: 27.03.2009
Ocena: 2.78 | Komentari: 1

Proteinurija

proteinurija

Proteinurija podrazumeva pojavu proteina (belančevina) u mokraći u količinama koje su veće od fizioloških (150-200mg/24 sata).  

Bolesti bubrega i mokraćnog sistema (Nefrologija) | Postavljeno: 27.03.2009
Ocena: 2.51 | Komentari: 0

Hiponatrijemija

hiponatrijemija

Glavni katjon ekstraćelijske tečnosti je natrijum. Koncentracija natrijuma u serumu je jedan od glavnih faktora koji određuje osmolalnost ekstraćelijske tečnosti i uz određivanje telesne težine, može se koristiti u dijagnostici poremećaja vodenog bilansa. Hiponatrijemija se definiše kao sniženje natrijuma u serumu ispod 130 mmol/L.

 

Bolesti bubrega i mokraćnog sistema (Nefrologija) | Postavljeno: 27.03.2009
Ocena: 2.78 | Komentari: 2

Hipokalijemija

hipokalijemija

Kalijum je glavni intraćelijski katjon organizma. Nivo kalijuma u plazmi se kreće od 3,8 do 4,7 mmol/L, a u ćelijama oko 150 mmol/L. Kalijum u serumu adekvatno odražava promene ukupnog kalijuma organizma. Bubrezi igraju glavnu ulogu u održavanju bilansa kalijuma. Više od 90% kalijuma izlučuje se urinom, ostatak se eliminiše preko stolice.

 

Bolesti bubrega i mokraćnog sistema (Nefrologija) | Postavljeno: 27.03.2009
Ocena: 2.5 | Komentari: 1

Hiperoksalurija

hiperoksalurija

Hiperoksalurija (povećano izlučivanje oksalata) može nastati zbog povećane produkcije oksalata (primarna hiperoksalurija) ili zbog povećanog unošenja i apsorpcije oksalata ili njihovog prekursora (hiperoksalurija digestivnog porekla).

 

Bolesti bubrega i mokraćnog sistema (Nefrologija) | Postavljeno: 27.03.2009
Ocena: 2.48 | Komentari: 0

Hipernatrijemija

hipernatrijemija

Glavni katjon ekstraćelijske tečnosti je natrijum. Koncentracija natrijuma u serumu je jedan od glavnih faktora koji određuje osmolalnost ekstraćelijske tečnosti i uz određivanje telesne težine, može se koristiti u dijagnostici poremećaja vodenog bilansa. Hipernatrijemija  je povišenje natrijuma u serumu preko 148 mmol/L.

 

Prikaži:
« Prethodna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 10 |  Sledeća »

Bolesti koje počinju slovom:


Pretraga po ključnoj reči:


  

Kategorije bolesti

Bolesti bubrega i mokraćnog sistema (Nefrologija)