Ocenite:
  • 19
(3.05 / 19)

Benigni tumori duodenuma

Benigni tumori duodenuma su najčešće polipoidnog rasta, na peteljci ili široke baze, različite veličine, pojedinačni, multipli ili u sklopu brojnih polipoidnih sindroma (Peutz-Jegehersov sindrom, Gardnerov sindrom, Cowdenova bolest).

Klinička slika

Obično protiču asimptomatski, ali se mogu javiti i neodređeni tišteći bolovi u epigastrijumu praćeni mučninom i gađenjem. Veliki adenomi na peteljci usled nekroze mogu da krvare, pa se javlja melena (krv u stolici). Polipi na peteljci, većih dimenzija, mogu klinički da se prezentuju opstruktivnim tegobama praćeni bolovima, mučninom, gađenjem i povraćanjem, sa ili bez prisustva žuči. Adenomi Vaterove papile opstrukcijom na izvodne kanale pankreasa i holedohus daju simptome i znake akutnog pankreatitisa i opstruktivne žutice (subikterus ili ikterus – žutica, svrab po koži, aholična – svetla, bezbojna stolica, tamno prebojena mokraća).

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, pregleda, radiološkog pregleda, endoskopskog pregleda, biopsije i histološkog nalaza.

Lečenje

Transduodenoskopska polipektomija je metoda izbora za sve duodenalne polipe na peteljci i polipe široke baze, prečnika do 1 cm. Polipektomija sprečava nastanak maligne alteracije adenoma, biopsijom ili nakon polipektomije, indikuje hiruršku intervenciju, operacija se savetuje i bolesnicima sa velikim, širokobaznim polipima, nedostupnim za polipektomiju, koji izazivaju smetnje bolesnicima (recidivantna krvarenja, opstruktivne tegobe).

 Komentari: 1 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar