Ocenite:
  • 48
(2.67 / 48)

Barrettov sindrom (Barrettov jednjak)

Barretov sindrom je stečeni defekt sluznice jednjaka u toku dužeg prisustva gastroezofagealnog refluksa ( vraćanje sadržaja iz želuca i jednjaka) i najčešće je ispoljen u vidu ulceracija ( grizlica) ili striktura ( suženja), pretežno lokalizovan u distalnom delu jednjaka.

Klinička slika

Prisutno su znaci za refluksnu bolest jednjaka ili hijatusne hernije; disfagija ( poremećaj gutanja), odinofagija ( bol pri gutanju), gorušica, regurgitacija, podrigivanje, povraćanje.

Barretova sluznica je uvršćena u grupu prekanceroza (bolesti jednjaka sa visokim rizikom za pojavu karcinoma). Histopatološkim pregledom sluznice otkriva se cilindrični epitel na mestu gde se inače nalazi skvamozni, kao i prisustvo glavnih i parijetalnih žlezda želuca u jednjaku ili mukoze tankog creva.

Komplikacije

Moguće su: pojava peptičke ulceracije, adenokarcinom i manifestno krvarenje na mestu Barrettove sluznice.

Dijagnoza

Postavlja se rendgenološkim, ezofagoskopskim i hiostopatološkim pregledom.

Lečenje

Lečenje je konzervativno, uz redovne ezofagoskopske i histopatološke kontrole. U slučaju pojave već pomenutih komplikacija, primenjuje se i radikalno, hirurško lečenje.

 Komentari: 0 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar