Bakterije

Bakterije kao uzročnici mnogih virusnih infekcija i prenosivih bolesti.

Prikaži:
« Prethodna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 13 |  Sledeća »

Bakterije | Postavljeno: 14.06.2008
Ocena: 2.89 | Komentari: 0

Burkholderia pseudomallei

burkholderia-pseudomallei

Burkholderia pseudomallei (Malleomyces pseudomallei, Actinobacillus pseudomallei) je štapićasta, Gram negativna, pokretna bakterija, prisutna na tlu i u vodama u tropskim predelima. Ova bakterija je interesantna jer se smatra potencijalnim biološkim oružjem u biološkom terorizmu.
 

Bakterije | Postavljeno: 14.06.2008
Ocena: 2.5 | Komentari: 0

Burkholderia mallei

burkholderia-mallei

Burkholderia mallei je aerobna, Gram negativna, nepokretna bakterija. Ne stvara kapsulu. Kolonije su sitne, podsećaju na kapljice meda. Ova bakterija je interesantna jer se smatra potencijalnim biološkim oružjem u biološkom terorizmu
 

Bakterije | Postavljeno: 14.06.2008
Ocena: 3.5 | Komentari: 6

Proteus

proteus

U rodu Proteus se nalaze dve vrste: Proteus mirabilis i Proteus vulgaris. Obe vrste pripadaju grupi Gram negativnih bakterija, štapićastog obilka. Imaju peritrihijalno raspoređene flagele i vrlo su pokretljivi. Nemaju sposobnost sinteze kapsule. Lako se kultivišu na jednostavnim hranljivim podlogama. Kao i ostale bakterije iz porodice Eneterobacteriaceae rastu i razmnožavaju se kako u aerobnim tako i u anaerobnim uslovima (fakultativni anaerobi). Kultura Proteusa ima neprijatan miris na trulež. 

Bakterije | Postavljeno: 14.06.2008
Ocena: 2.65 | Komentari: 1

Acinetobacter

acinetobacter

Acinetobacter je Gram negativan, polimorfan, striktni aerob, rasprostranjen u prirodi kao saprofit ili predstavlja deo fiziološke flore čoveka (koža, disajni putevi i genitalni trakt). To su kratki zdepasti, a ponekad i okruglasti bacili. Često imaju kapsulu. Katalaza su pozitivni a oksidaza negativni. Često je prisutan u bolničkoj sredini (lavaboi, kateteri, vazduh i dr).
 

Bakterije | Postavljeno: 14.06.2008
Ocena: 3.26 | Komentari: 10

Staphylococcus aureus

staphylococcus-aureus

Staphylococcus aureus (zlatni stafilokok) je Gram - pozitivna okrugla bakterija. Fakultativno je anaerobni organizam. Nepokretan je i ne stvara spore. Stafilokoki su dobili ime po tome jer stavraju gomilice poput grozda. Katalaza je pozitivan a oksidaza negativan. Vrlo brzo stvara otpornost prema svim antibioticima. Tako da se ubrzo nakon primene nekog antibiotika, stvore i otporni sojevi.
Među nesporogenim bakterijama stafilokoki su najotporniji na nepovoljne uslove okoline, ali su osetljivi na sve dezinficijense koji su danas u bolničkoj upotrebi. 

Prikaži:
« Prethodna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 13 |  Sledeća »

Bolesti koje počinju slovom:


Pretraga po ključnoj reči:


  

Kategorije bolesti

Bakterije