Bakterije

Bakterije kao uzročnici mnogih virusnih infekcija i prenosivih bolesti.

Prikaži:
« Prethodna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 14 |  Sledeća »

Bakterije | Postavljeno: 14.06.2008
Ocena: 2.81 | Komentari: 2

Enterobacter

enterobacter

Rod Enterobacter pripada porodici Enterobacteriaceae i sastoji se od četiri vrste: E.aerogenes, E.cloacae, E.georgoviae i E.sakazaki. Sve vrste Enterobactera su Gram negativni bacili koji su nepravilno raspoređeni u vidnom polju mikroskopskog preparata. Imaju peritrihijalno raspoređene flagele. Kapsulu sintetiše samo jedan deo sojeva Enterobactera. Pripadaju grupi fakultativno anaerobnih bakterija i lako se kultivišu in vitro (na jednostavnim hranljivim podlogama). Imaju somatski O-antigen i flagelarni H-antigen, a inkapsularni sojevi K-antigen. Široko su rasprostranjeni u prirodi: u zemljištu, vodi i nekim namirnicama. Povremeno ili stalno kolonizuju digestivni trakt ljudi i životinja ulazeći u sastav fiziološke mikroflore.
 

Bakterije | Postavljeno: 14.06.2008
Ocena: 2.8 | Komentari: 2

Mycoplasma pneumoniae

mycoplasma-pneumoniae

Mikoplazme su najsitniji ćelijski organizmi, čija veličina iznosi opd 0,2 do 0,3 μm. Ekstremni polimorfizam je jedna od njihovih osnovnih morfoloških karakteristika. Njihov oblik može biti bacilaran, kokobacilaran, sferičan i filamentozan. Mikioplazme se mogu javiti u zvezdastoj ili prstenastoj formi, kao i u vidu razgranatih štapića. Ovaj ćelijski polimorfizam je rezultata odsustva ćelijskog zida. Ta osobina povećava njihovu fragilnost. Mikoplazme su asporogene. Većina njih ima sposobnost inkapsulacije. Mycoplasma pneumoniae pokazuje izvesnu pokretljivost u vidu pomicanja po podlozi sa nešto tečnosti. Mikoplazme mogu egzistirati i u aerobnim i u anaerobnim uslovima, mada neke vrste brže rastu u aerobnoj sredini.

 

Bakterije | Postavljeno: 14.06.2008
Ocena: 2.89 | Komentari: 0

Burkholderia pseudomallei

burkholderia-pseudomallei

Burkholderia pseudomallei (Malleomyces pseudomallei, Actinobacillus pseudomallei) je štapićasta, Gram negativna, pokretna bakterija, prisutna na tlu i u vodama u tropskim predelima. Ova bakterija je interesantna jer se smatra potencijalnim biološkim oružjem u biološkom terorizmu.
 

Bakterije | Postavljeno: 14.06.2008
Ocena: 2.5 | Komentari: 0

Burkholderia mallei

burkholderia-mallei

Burkholderia mallei je aerobna, Gram negativna, nepokretna bakterija. Ne stvara kapsulu. Kolonije su sitne, podsećaju na kapljice meda. Ova bakterija je interesantna jer se smatra potencijalnim biološkim oružjem u biološkom terorizmu
 

Bakterije | Postavljeno: 14.06.2008
Ocena: 3.5 | Komentari: 6

Proteus

proteus

U rodu Proteus se nalaze dve vrste: Proteus mirabilis i Proteus vulgaris. Obe vrste pripadaju grupi Gram negativnih bakterija, štapićastog obilka. Imaju peritrihijalno raspoređene flagele i vrlo su pokretljivi. Nemaju sposobnost sinteze kapsule. Lako se kultivišu na jednostavnim hranljivim podlogama. Kao i ostale bakterije iz porodice Eneterobacteriaceae rastu i razmnožavaju se kako u aerobnim tako i u anaerobnim uslovima (fakultativni anaerobi). Kultura Proteusa ima neprijatan miris na trulež. 

Prikaži:
« Prethodna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 14 |  Sledeća »

Bolesti koje počinju slovom:


Pretraga po ključnoj reči:


  

Kategorije bolesti

Bakterije