Ocenite:
  • 55
(2.84 / 55)

Analgezična nefropatija

Analgezična nefropatija je hronični interticijumski nefritis koji se sreće u pacijenata, uglavnom žena, koje konzumiraju velike količine kombinacije analgetika, obično više godina. Dovodi do atrofije bubrega i bubrežne slabosti.

Uzrok nastanka

Većina pacijenata sa analgezičnom nefropatijom upotrebljavala je mešavine analgetika, uključujući fenacetin u kombinaciji sa kofeinom, paracetamol, codein, acetaminofen, aspirin i nesteritoidne antiinflamatorne lekove. Ovi pacijenti obično pate od glavobolje ili bolova u leđima. 

Klinička slika

Pacijenti sa analgezičnom nefropatijom su vrlo često godinama bez simptoma, sve do terminalnog stadijuma bubrežne insuficijencije. Bolest je retka kod osoba mlađih od 30 godina. Najčešći simptomi su simptomi superinfekcije. Kod svake osobe sa infekcijom urinarnog trakta naophodno je ispitati unos analgetika. Arterijsku hipertenziju (povišen krvni pritisak) ima oko 50% pacijenata.

Papilarna nekroza sama po sebi ima tih klinički tok, jedino što uzrokuje pojavu simptoma kada je papilarno tkivo skinuto - što uzrokuje hematuriju ( priustvo krvi u mokraći), ureteralne kolike i opstrukciju.

Progresija je najčešće spora i vrlo često se klinički ne razlikuje od ostalih oboljenja bubrega, osim individualnih. Kod bolesnika se često sreću i abdominalni problemi, nespecifične glavobolje i artralgije (bolovi u zglobovima).

Povećana incidenca tumora urinarnog trakta je kasna kompolikacija u bolesnika sa analgezičnom nefropatijom. 

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze (korišćenje leka), kliničke slike, objektivnog pregleda, laboratorijskih analiza, ultrazvuka, intravenske urografije,  CT-a (komjuterizovana tomografija), biopsije bubrega. 

Lečenje

Izbegavanje unošenja analgetika mora biti postignuto, jer je to najvažniji oblik terapije u bolesnika sa postojećom analgezičnom nefropatijom. Diurezu treba održavati na najmanje 2 l / 24 h a ostale terapijske mere su iste kao i one kod bolesnika sa ostalim bolestima bubrega.

 Komentari: 1 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar