Ocenite:
  • 30
(2.37 / 30)

Amyloidosis cutis maculos

Amyloidosis cutis maculosa spada u grupu lokalizovanih kutanih amiloidoza.

Uzrok nastanka

Patogeneza je nepoznata, nekada je makularna amiloidoza udružena sa lihen amiloidozusom i neki autori je smatraju njenom varijantom.

Klinička slika

Amyloidosis cutis maculosa je makularna forma lokalizovane kutane amiloidoze kod koje se depoziti amiloida AK deponuju u koži, najčešće u intraskapularnoj regiji. Vide se sivosmeđe hiperpigmentovane makule u interskapularnoj regiji, koje formiraju neoštro ograničene plakove različite veličine i oblika. Svrab je umeren. Tok bolesti je hroničan.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, dermatološkog pregleda i patohistološkog nalaza.

Lečenje

Primenjuju se kortikosteroidi lokalno ili intralezionalno i etretinat, a dolazi u obzir i dermoabrazija.

 Komentari: 1 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar