Ocenite:
  • 28
(2.57 / 28)

Amiloidoza bubrega

Amiloidoza bubrega predstavlja hronično oboljenje koje se karakteriše nagomilavanjem nenormalnog proteina - amiloida bubregu.

Uzrok nastanka

Amiloidoza bubrega nastaje sekundarno u sklopu oboljenja kao što su tuberkuloza, hronična gnojenja, neoplazme i reumatoidni artritis.

Klinička slika

Amiloidoza primarno zahvata glomerule, a glavni klinički nalaz je proteinurija (nalaz proteina u urinu). U početku je to umerena i intermitentna proteinurija, ali vremenom postaje izraženija, razvija se nefrotski sindrom i bubrežna insuficijencija. Amiloid se taloži prvo u mezangijumu, zatim u tubulima dovodeći do renalne tubulske acidoze.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu biopsije bubrega i histopatološkog pregleda dobijenog uzorka ili dokazom amiloida u submukozi sluznice rektuma.

Lečenje

Lečenje osnovne bolesti može da dovede do delimične regresije bubrežnih promena. Leči se nefrotski sindrom. Dimetilsulfoksid se koristi u amiloidozi izazvanoj reumatoidnim artritisom – dovodeći do oporavka bubrežne funkcije. U terminalnoj uremiji primenjuju se dijaliza i transplantacija bubrega.

 Komentari: 0 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar