Ocenite:
  • 27
(2.56 / 27)

Akutna insuficijencija kore nadbubrežnih žlezda

Akutna insuficijencija kore nadbubrežnih žlezda, odnosno adisonska ili adrenalna kriza, predstavlja težak i često fatalan akutni poremećaj nastao usled naglog i velikog smanjenja ili potpunog prestanka lučenja nadbubrežnih steroidnih hormona.

Uzrok nastanka

Do pojave akutne insuficijencije kore najčešće dolazi u toku evolucije Addisonove bolesti pod dejstvom nekih stresnih situacija. Drugi uzrok predstavljaju krvarenja u do tad intaktnim nadbubrežnim žlezdama.  Moguća je i pojava u toku teških intoksikacija i teških, malignih formi akutnih infektivnih bolesti, zatim u toku antikoagulantne terapije, posle davanja inhibitora nadbubrežne steroidogeneze, posle suprarenalektomije, posle naglog prekida dugotrajne kortikosteroidne terapije.

Klinička slika

Adrenalna kriza se razvija vrlo brzo sa nastankom ekstremne adinamije i prostracije. Postoji izrazit pad krvnog pritiska, koji je često nemerljiv, veoma ubrzan puls, intenzivna cijanoza (modrilo) i često visoka temperatura sa groznicom. Bolesnici stalno povraćaju, imaju neizdržive prolive i žale se na vrlo jake bolove u trbuhu. Postoji teška dehidracija, diureza (količina izlučene mokraće) se naglo smanjuje, a često se razvija i akutna bubrežna insuficijencija sa anurijom. U znatnog broja bolesnika postoje kožna krvarenja u početku petehijalna, a kasnije u obliku velikih krvnih podliva. Ubrzo se razvijaju delirijum, znaci meningealnog sindroma, kolaps i koma.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu kliničke slike, objektivnog pregleda, laboratorijskih analiza, EKG-a. Određivanje hormona je u drugom planu.

Lečenje

Neophodno je hitno lečenje u jedinicama za intenzivnu negu. Lečenje podrazumeva nadoknadu manjka hormona i što pre normalizaciju volemije. Primenjuju se brzodelujući preparati hormona kore nadbubrega i infuzije izotoničnih rastvora natrijum hlorida i glikoze, antibiotici, po potrebi dopamin ili angiotenzin.

 Komentari: 0 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar