Ocenite:
  • 75
(2.65 / 75)

Acinetobacter

Acinetobacter je Gram negativan, polimorfan, striktni aerob, rasprostranjen u prirodi kao saprofit ili predstavlja deo fiziološke flore čoveka (koža, disajni putevi i genitalni trakt). To su kratki zdepasti, a ponekad i okruglasti bacili. Često imaju kapsulu. Katalaza su pozitivni a oksidaza negativni. Često je prisutan u bolničkoj sredini (lavaboi, kateteri, vazduh i dr).

Patološki (medicinski) značaj

Acinetobacter je oportunista, ne izaziva infekcije u zdravih osoba, već kod pada imuniteta mogu izazvati razne oblike infekcije. Kod osoba sa slabim imunitetom izazivaju pneumoniju, sepsu, i dr. Acinetobakter ne ulazi kroz epitel tek tako, već ulazak mora biti uzrokovan nekom traumom ili bolešću. Mogu inficirati rane i urogenitalni trakt. Mogu izazvati konjuktivitis, meningitis i dr.

Mikrobiološka dijagnostika

Ova bakterija se lako izoluje iz krvi, sputuma, bronhijalnog ispirka, gnoja, urina kao i drenova katetera.

Lečenje

Ovo je jako rezistentan soj. Rezistentan je i na dezinficijense i antibiotike. Razlog je stvaranje betalaktamaza i aminoglikozidaza, a njihovoj rezistentnosti doprinosi i slaba propustljivost ćelijskog zida. Otporni su na amplicin, cefalosporine i hloramfenikol. Amikacin daje najbolje rezultate.

 Komentari: 1 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar