Žarko Petrović

Diplomirao psihologiju na Filozofskom fakultetu u Nišu. Trenutno na završnoj godini studija Kognitivno- bihevioralne terapijske škole.<br/><br/>
Radio na porjektu Gerento centra u Niškoj Banji kao psiholog. U Zavodu za mentalno zdravlje, Kliničkog centra Niš, kao psiholog- psihodijagnostičar stekao zvanje psihologa sa položenim državnim ispitom. U Domu učenika srednjih škola radio kao psiholog na mestu defektologa za rad sa decom sa specijalnim potrebama. U psihološkom savetovalištu pri Univerzitetu u Nišu, specijalizovao se za rad sa studentima koji pate od neurotičnih poremećaja.<br/><br/>
Radi kao kognitivno - bihevioralni psihoterapeut od 2010. godine.